1. Administratorem danych osobowych jest MMG Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jeżewskiego 5F lok. 18, Warszawa 02-796.

2. Wszystkie powierzone Administratorowi dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane te pobierane są podczas korzystania z naszej strony lub zapisywania się na newsletter.

3. Przetwarzamy dane osobowe w celu:

  • monitorowania aktywności na stronie, jak wyszukiwanie słów kluczowych, artykułów, ofert, promocji, a także monitowania ruchu na stronie za pomocą narzędzi analitycznych,
  • prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych Partnerów, jak i działań marketingu bezpośredniego Wydawnictwa – w przypadku wyrażenia na to zgody i nie dłużej niż do jej wycofania,
  • obsługi związanych z obsługą zapytań
  • prowadzenia analiz statystycznych,

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania,

5. Administrator może udostępniać dane osobowe zaufanym Partnerom, którzy świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, marketingowe. Administrator zobowiązuje każdy podmiot, z którym współpracuje, do utrzymywania poziomu ochrony danych. Przetwarzane dane, będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

6. Jednocześnie zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących praw wynikających z RODO. Masz prawo do sprostowania danych i sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do danych, prawo do bycia poinformowanym o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych, prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu), prawo do informacji udzielanych na wniosek, oraz prawo do bycia zapomnianym.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację niektórych usług przez Administratora.

8. Pliki cookies, które w sposób automatyczny zbierają i przetwarzają informację na stronach Administratora są wykorzystywane do profilowania danych osobowych, w tym analizy lub prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością marketingową i wyświetlaniem treści oraz reklam dostosowanych do zainteresowań.